Nelimarkka sukua

Kirjoitan kolmiosaisen artikkelin – NELIMARKKA sukua – teemalla jossa lähtökohtana on isojaon aikainen tilanne Pekkolassa. Alajärven kylän (silloin ei tunnettu Pekkola nimeä) isojako suoritettiin peltojen osalta 1800, sekä niittyjen osalta 1807. Maanmittari H.J Ingmanin toimesta. Peltojen jaossa Nelimarkan ja Puumalan yhteinen ”kartanotontti” Alajärven rannassa halkaistiin kahdeksi eri tontiksi . Tämä toimenpide näkyi mm perus Nelimarkan eli ns. Matintuvan julkisivussa kun ulko-ovi oli aivan Puumalan puoleisessa pääty sivussa. Ilmeisesti rakennuskin katkaistiin. Peltojen jaon alkaessa oli Nelimarkan talossa kolme osakasta. A osakas oli Taavetti Taavetinpoika s. 8.11.1745 Nelimarkka. B osakas oli Kustaa Antinpoika s. 24.12.1739 Nelimarkka. C osakas oli Erkki Erkinpoika s.25.3.1737 Nelimarkka.

Tila jaettiin osakkaiden kesken siten, että A osakkaan tila sai rekisterinumerokseen 4 1 . B osakas sai tilansa tunnukseksi 4 2 . C osakkaan tilan tunnukseksi kirjattiin 4 3 . Tuohon aikaan ei vielä ollut laki maatilan nimestä olemassa joten kaikkien tilojen nimeksi jäi Nelimarkka. Tiloista 4 1 tarkoittaa Nelimarkka-Matintupaa. Tila 4 2 tarkoittaa Nelimarkka-Jukantupaa ( ns. vanhaa Jukantupaa) ja tila 4 3 tarkoittaa Nelimarkka-Kaartusta. Seuraan nyt tästä eteenpäin kutakin tilaa hallinnutta sukuhaaraa erikseen saadaksemme kuvan siitä kuinka sijoittuvat tähän päivään. Lähde Eero Ojajärven selvitys 2001

Kaikki nämä edellä mainitut isännät polveutuvat Heikki Heikinpoika s.21.6.1685 Nelimarkka ja vaimonsa Maria Antintytär s.23.3.1689 Puumala – välisestä avioliitosta. Tilan 4 1 omistajaksi merkittiin Taavetti Taavetinpoika, koska isä Taavetti hukkui Alajärven Nelimarkan rantaan syysjäihin 17.9.1754 ja hänen osuuttaan oli viljellyt jakoon saakka leski Kaarina os. Pyhälahti ja hänen toinen miehensä Matti Jaakonpoika Ropoin. Ropoin otti sukunimekseen myös Nelimarkka – uuden vaimonsa mukaisesti, mutta heidän jälkeläisensä eivät siten ole verisukua muille Nelimarkkalaisille. Taavetti Heikinpoika Nelimarkalta jäi vain kaksi lasta eloon 8.6.1754 syntynyt Saara joka aikuistuttuaan solmi avioliiton Jaakko Paavonpoika Kyröläinen, myöhemmin Hämeenniemi – kanssa 1.11.1778. Heille syntyi seitsemän lasta joista peräti viisi jäi eloon. Tässä yhteydessä voidaan nyt puhua Hämeenniemen haarasta joka on kasvanut melkoisen isoksi. Toinen lapsista – poika-joka senaikaisen järjestelmän mukaisesti peri talon syntyi 2.5.1755. Taavetti solmi aikuistuttuaan avioliiton edellä mainitun Matti Jaakonpoika Ropoin aikaisemmasta avioliitosta Liisa Juhantytär Höökin kanssa syntyneen lapsen Saaran kanssa 8.11.1778 ja heidän jälkeläisistään muodostuu myös iso haara vaikka heidän lapsistaan vain kaksi jälleen sai jäädä eloon. Vanhin lapsista – Helena – syntyi 21.5.1779. Helena avioitui Juha Antinpoika Sikkilän kanssa ja hänestä tuli Nelimarkkaan vävy ottaen sukunimekseen vaimonsa nimen Nelimarkka. Heille jäi 11. synnytyksestä eloon 6 lasta. 18.4.1799 syntyi Maria joka naitiin aikuisena Kaartusen Aabrahamille, 7.11.1802 syntyi Wilhelm joka avioitui Maria Matintytär Pöntisen kanssa ja heidän jälkeläistensä voidaan sanoa muodostavan ns. Pirkkalan haaran , 4.2.1805 syntyi Heikki joka aikuistuttuaan solmi avioliiton Matti Pöntisen toisen tyttären Leenan kanssa. Heidän yhdeksästä eloon jääneestä lapsesta muodostuu niin ikään iso ja merkittävä haara jota voitaisiin nimetä Uusituvan haaraksi vaikka osa jälkeläisistä käyttääkin sukunimeä Nelimarkka kuten edesmennyt Taiteilijaprofessori Eero Nelimarkka ja Taiteilijatohtori Riitta Nelimarkka esimerkiksi käyttää. Seuraava lapsi Saara jonka syntymävuosi on 1814 solmi avioliiton ns. vanhan Jukantuvan pojan – Juha Juhanpoika s.5.5.1877 Nelimarkka – kanssa 18.12.1843. Saaran ja Juhan jälkeläisistä vain kaksi jäi henkiin. Maria Juhantytär syntyi 7.4.1839 joka avioitui kolme kertaa ja vain kolmannesta avioliitosta Matti Jaakonpoika Hautamäki ”seksmanninMatti”, myöhemmin Nelimarkka kanssa. Suku jatkuu heidän tyttären Anna Maria Matintytär s.16.10.1878 kautta. Hän avioitui Kaartuselle Matti Matinpoika Isotalon kanssa. Näin syntyi – sanokaamme Isotalon haara . 1.9.1881 syntyi Matti Matinpoika – hän lähti jo nuorena Amerikkaan ja jäi sille tielle. Kohtalo tässä vaiheessa tuntematon. 6.9.1885 syntynyt Jaakko jonka avioliitosta HannaTilda Anttisaaren kanssa suku ei jatkune. Toinen Saaran ja Juhan lapsista 23.9.1842 syntynyt Leena avioitui Tallbacka, myöhemmin Niemi Juha Kustaa Jaakonpojan kanssa. Melkeinpä kaikki heidän eloonjääneistä lapsistaan muutti Amerikkaan jääden sille tielleen.

Seuraava Helenan ja Juhan lapsista oli 12.1.1818 syntynyt Juho, joka meni vävyksi Ojajärven taloon ja otti sukunimekseen ensimmäisen vaimonsa nimen Ojajärvi. Näin muodostuu Ojajärven sukuhaara , josta mm Matilan Eelin äiti polveutuu. Eeli Matila oli sittemmin naimisissa Nelimarkka-Jukantuvan vävyn ”JukanHeikin”tyttären Alman kanssa. Viimeinen eloonjääneistä Helenan ja Juhon lapsista 13.5.1820 syntynyt Anna avioitui Luoma-aho, myöhemmin Sillanpää Jaakko Juhonpojan kanssa ja heidän jälkeläisensä vaikuttavat mm Luoma-aholla.

ToinenTaavetti Taavetinpojan ja Saara Matintytär Ropoin lapsista oli 1781 syntynyt Matti joka aikuistuttuaan solmi avioliiton Vimpelin Sääksjärveltä noutamansa morsiamen Saara Erkintytär Strangin kanssa. Heidän lapsistaan vain kolme sai jäädä eloon. 13.9.1809 syntynyt Matti – tuleva Lautamies, Kirkkofäärti jne. Hän avioitui silloisen Alajärven Kappalaisen pojan tyttären Maija Reeta Erkintytär Cuhlbergin kanssa ja tästä avioliitosta muodostuu erittäin vahva Matintuvan sukuhaara . (Erkki Cuhlberg vaikutti sittemmin Pekkolassa Puumalan isäntänä). Toinen eloonjääneistä oli 25.4.1819 syntynyt Liisa joka avioitui ensin Heikki Erkinpoika Kyrönlahden kanssa, mutta avioliitosta ei jäänyt eloon lapsia. Toisen avioliiton Liisa solmi Juho Pietari Spolander, myöhemmin Nelimarkka – kanssa. Avioliitosta 29.6.1846 syntynyt Matti Juhonpoika oli kasvattina Kirkkoväärti Matti Matinpoika Nelimarkalla. Kolmas eloonjääneistä Taavetin ja Saaran lapsista oli 12.7.1826 syntynyt Kustaa, joka avioiduttuaan Maija Reetta Heikintytär Paavolan kanssa otti sukunimekseen Ojajärvi. Heidän kuudesta eloonjääneestä lapsestaan suurin osa vaikuttaa mm Ojajärvellä ja Paavolassa.

Kokoan parasta aikaa sukukirjaamme NELIMARKKA sukua, josta sitten löydät tarkemmin sukujuuret Nelimarkkalaisille. Sukukirjamme valmistuu Nelimarkka saunasäätiön huvilalla Pekkolassa 9.7.2005 pidettävän sukujuhlamme ohjelmanumerona.